nieuws

23 nov 2009, 09:09

Blauwe Stad: provincie nu verder met nieuwe gemeente Oldambt

Hoe nu verder met de Blauwe Stad? Die vraag is razend actueel geworden sinds Koop Holding als laatste private partij het project heeft verlaten. De provincie Groningen gaat morgen het antwoord geven op deze vraag: samen met de nieuwe gemeente Oldambt en na overleg met de mensen die er nu al wonen zullen er verdere plannen worden ontwikkeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin november werd al bekend dat de provincie Groningen en Koop Holding Europe de publiek-private samenwerking gaan beëindigen. Dit doen zij naar aanleiding van het advies van de commissie Alders-Bakker-Doets, die de partijen in het leven hadden geroepen om onderzoek te doen naar optimalisering van de publiek-private samenwerking in dit project.

Na de ontbinding wordt toegewerkt naar een publiek-publieke samenwerking tussen de provincie Groningen en de nieuwe gemeente Oldambt voor de verdere ontwikkeling van Blauwestad. Over de invulling van de nieuwe samenwerking en de verdere ontwikkeling van het project gaan de provincie en de gemeente met elkaar in gesprek. Bewoners van Blauwestad zullen hier ook bij betrokken worden.

Dinsdag 24 november a.s. nemen GS een besluit over de ontbinding van de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad. Gedeputeerde Pim de Bruijne zal ‘’s middags het GS besluit toelichten.

 

Ondertussen gaan de activiteiten rond het project gewoon door. Dit betekent dat de verkoop van kavels en woningen niet stil komt te liggen en dat wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van Blauwestad.