nieuws

07 apr 2010, 21:09

Blauwe Stad: Provincie Groningen stelt koers ter discussie

De provincie Groningen wil een grote discussie starten over de vraag hoe het verder moet met het project Blauwe Stad. Daarbij komen twee opties aan de orde. Enerzijds die van doorgaan op de ingeslagen weg en trachten hogere inkomens naar dit gebied te lokken. Maar voor het eerst staat de provincie Groningen nu ook open voor een tweede mogelijkheid, waarbij ook ruimte is voor meergezinswoningen. Deze tweede mogelijkheid is een trendbreuk en lijkt haaks te staan op de in het verleden door de vroegere gedeputeerde Marc Calon consequent volgehouden lijn. Maar deze koers lijkt in deze tijd van economische crisis moeilijk vol te houden en heeft geleid tot de onverkoopbaarheid van kavels. Daarom wil de nieuwe verantwoordelijke gedeputeerde een discussie over een tweede, wat vrijer scenario voor de ontwikkeling van Blauwe Stad

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit tweede scenario verhoogt het tempo door de vraag te stimuleren. De inzet is om actief op zoek te gaan naar allerlei nieuwe functies en activiteiten in het gebied. Er is eventueel ruimte voor meergezinswoningen. Daarbij blijven prijs en kwaliteit van de woningen altijd onderscheidend ten opzichte van de omgeving. Ook is er ruimte voor een recreatiepark in het Dorp, met zwembad, tennisbaan en andere voorzieningen. Grootschalige voorzieningen zoals een zorgcomplex of grote publiekstrekkende attracties zijn welkom. Ook duurzame woningconcepten krijgen een plek.

 


Scenario’s

"Trots en nieuwsgierig, toekomstperspectieven voor Blauwestad en het Oldambt". Dit is de titel van het discussiestuk dat GS van de provincie Groningen en B&W van de gemeente Oldambt hebben gepresenteerd. Het vormt de basis voor een discussie en analyse die moet leiden tot een definitieve ontwikkelingsvisie voor Blauwestad. In het stuk worden twee scenario's omschreven voor de toekomst: “Trots op wat er is” en “Nieuwsgierig naar wat er komt”. Op basis hiervan wordt verder gesproken met allerlei partijen die betrokken zijn bij Blauwestad, zoals de bewoners en de ondernemers uit het gebied. Andere geïnteresseerden kunnen hun mening geven via een vragenlijst op www.provinciegroningen.nl. Alle reacties worden verwerkt in een ontwerp-ontwikkelingsvisie, die voor de zomer aan provinciale staten en de gemeenteraad wordt gepresenteerd.