nieuws

12 mrt 2003, 00:12

Blauwe Stad aan het water in oost-Groningen: een droom komt uit

Wat ooit een droom was, en volstrekt niet realistisch leek, gaat nu echt uitkomen. De bouw van de Blauwe Stad in oost-Groningen. Dat wordt een luxe dorp aan een nog aan te leggen reusachtig meer dat het karakter van oost-Groningen zal veranderen. Van wat verlaten landbouwgebied tot aantrekkelijk woongebied voor kapitaalkrachtigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het multifunctioneel centrum van de Blauwe Stad nadert zijn voltooiing. Het pand staat, het dak zit erop. Daarmee is de eerste zichtbare mijlpaal van de Blauwe Stad een feit. Maandagmidd werd het traditionele Pannenbier geschonken. Bij die gelegenheid verrichtten gedeputeerde Marc Calon en consortiumvoorzitter Jacques van Kimmenaede de laatste handeling om het pand zijn functie als baken en symbool van de Blauwe Stad te geven. Nu is vanuit de wijde omgeving zichtbaar: hier komt de Blauwe Stad.
Met het bereiken van deze mijlpaal wordt een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Blauwe Stad ingeluid. Deze staat in het teken van intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. De eerste blijk van de inzet van de private partijen is de bouw van het multifunctioneel centrum. De publieke kant start juist vandaag de aanbesteding van de grondwerken. De Provincie Groningen is hiervoor opdrachtgever. Na de zomer gaat de eerste spade de grond in. Dan zal o.a. worden begonnen met het graven van het meer en de aanleg van wegen.
In de afgelopen jaren is het bestuurlijke fundament voor de ontwikkeling van de Blauwe Stad gelegd. Marc Calon, gedeputeerde Financiƫn, Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, heeft daarin als voorzitter van de Stuurgroep Blauwe Stad een belangrijke rol gespeeld. De uitvoering komt in handen van een bouwconsortium. Calon: "Drie partijen hebben zich bereid verklaard hun nek uit te steken: Ballast Nedam Bouwborg, Geveke Bouw en BAM NBM Vastgoed. Dat zij het niet bij woorden laten, maar ook echt hun mouwen opstropen, bewijst onder andere de bouw van het multifunctioneel centrum".
Met de aanleg van de Blauwe Stad komt een uniek recreatie- en woongebied tot stand. Centraal onderdeel daarvan is een meer met een oppervlakte van zo> '> n 800 ha, ongeveer even groot als het Sneekermeer. Aan het meer worden ca. 1.200 woningen gebouwd. De Blauwe Stad dankt zijn aantrekkelijkheid vooral aan belangrijke kwaliteiten van het Oldambt: de ruimte, de rust en de prachtige omgeving. Vrijwel nergens in Nederland is het mogelijk een zo grootschalig watergebied aan te leggen als hier.
Het multifunctioneel centrum neemt in het gebied de komende jaren een belangrijke plaats in. Alle partijen die de Blauwe Stad gaan realiseren, worden er gehuisvest. In het gebouw wordt ook een informatiecentrum ingericht voor iedereen die meer wil weten over de Blauwe Stad en het Oldambt. Het multifunctioneel centrum wordt halverwege dit jaar geopend.