nieuws

26 aug 2011, 19:07

Blauwalg in recreatieplassen Paterwoldsemeer en Lauwersmeer

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een verhoogde concentratie blauwalg aangetroffen in twee recreatieplassen. Het gaat om het Lauwersmeer Oost en West en om De Lijte, het zwemgedeelte van het Paterwoldsemeer. Op 24 augustus constateerde het waterschap al een verhoogde concentratie blauwalg in het Reitdiep bij Garnwerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft in overleg met het waterschap besloten waarschuwingsborden te plaatsen. Bij een waarschuwing gaat het om een gering risico voor de volksgezondheid.


Blauwalgen produceren stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. Inslikken van water kan leiden tot gezondheidsklachten. Klachten die optreden wanneer u in aanraking komt met blauwalg lopen uiteen van huidirritatie, hoofdpijn, koorts, oorpijn en maag- en darmklachten. Drijflagen van blauwalg vormen een bijzonder risico, omdat de blauwalg hierin sterk geconcentreerd is.
 

Meer informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op  www.ggd.groningen.nl.


U kunt telefonisch contact opnemen met de GGD op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (050) 367 4000.
Op teletekstpagina 725 of via www.zwemwater.nl vindt u meer informatie over de zwemwaterkwaliteit bij u in de buurt.