nieuws

22 nov 2000, 00:12

Bisschop Eijk zet parochiebestuur ‘buiten spel’ in benoeming pastoor

Het bestuur van de katholieke St. Martinusparochie voelt zich ‘buitenspel gezet’ door bisschop W. Eijk van Groningen omdat hij volhardt in zijn besluit de Maastrichtse drs R. Wagenaar per 1 december aan te stellen als nieuwe pastoor van de geloofsgemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens vice-voorzitter A. van Loenen heeft hebben niet alleen de bestuursleden, maar ook de pastorale werkers en de vele vrijwilligers die in de Groninger kerspel werkzaam zijn, grote bezwaren tegen de komst van Wagenaar.
Het parochiebestuur is het niet eens met de opvattingen van de nieuwe pastoor omtrent de vieringen en de pastorale en diaconale zorg. Er is het bestuur vanuit de gemeente zelfs te kennen gegeven dat grote scharen mensen onder Wagenaar niet meer naar de heilige vieringen zullen komen. De pastorale zorg van de nieuwe priester zou niet veel verder gaan dan het geven van een hand na afloop van de kerkdienst. Bovendien steekt het veel parochianen dat bisschop Eijk en de benoemde pastoor oude vrienden van elkaar zijn.
Wagenaar dient momenteel als voorganger in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek in Maastricht, een bedevaartsoord zonder parochianen. In de functie die de man daarvoor bekleedde als priester in het bisdom Roermond werd hij om onbekende redenen van zijn pastorale functie ontheven.
Woordvoerder A. Kuis van het bisdom Groningen bevestigt dat de kritiek Eijk ter ore is gekomen. ,,Er waren echter niet alleen negatieve geluiden te horen’’, onderbouwt Kuis het besluit van Eijk. ,,Het is echt geen besluit dat monsigneur Eijk alleen neemt.’’
Op de kritiek dat de benoeming van Wagenaar een kwestie van nepotisme zou zijn, gaat Kuis niet in. ,,De kandidaat is slechts aangesteld omdat hij uitstekend aan alle gestelde criteria voldoet.’’