nieuws

10 jul 2000, 00:12

Bisschop Eijk wijst kritiek op bezoek aan asielzoekers Ter Apel af

Het Bisdom Groningen wijst kritiek op het bezoek van bisschop Eijk van Groningen aan gedetineerde vluchtelingen in het Huis van Bewaring in Ter Apel met kracht van de hand.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het bisdom heeft de bisschop niet zelf het initiatief genomen tot het bezoek zondagmiddag maar ging hij in op een uitnodiging. Evenmin was er sprake van een publiciteitsstunt omdat de bisschop de publiciteit niet zelf heeft gezocht; het bezoek van de bisschop kwam in het nieuws nadat de pers daar zelf vragen over had gesteld aan het bisdom.
Woordvoerder Ton Kuis van het Bisdom Groningen reageert daarmee op kritiek van priester Herman Verbeek die vindt dat de bisschop zondagmiddag een publiciteitsstunt heeft uitgehaald door op bezoek te gaan bij gedetineerde asielzoekers. Ook is er kritiek op het bezoek van de bisschop van de kant van de Werkgroep Vluchtelingen Vrij uit Groningen die vindt dat de bisschop meewerkt aan criminalisering van de gedetineerde asielzoekers door hen als criminelen te beschouwen en daarmee te stigmatiseren.
Volgens Kuis is de bisschop naar Ter Apel gegaan op verzoek van justitiepastores die het zinvol vonden om een ‘vergeten’ groep binnen penitentiair Nederland te bezoeken. De bisschop is zondagmiddag gegaan omdat de paus had gevraagd om die dag extra aandacht te schenken aan de gevangenen in de wereld. Volgens de woordvoerder was het bezoek van Eijk zeer geslaagd omdat 110 van de 384 gedetineerde asielzoekers naar de bijeenkomst met de bisschop kwamen. ‘Wij beschouwen deze mensen absoluut niet als criminelen. Wij zien hen als mensen die door de overheid van hun vrijheid zijn beroofd op grond van de vreemdelingenwet. Dus het verwijt dat wij deze migranten en vluchtelingen zouden criminaliseren wijzen we af’.