nieuws

13 mrt 2013, 22:10

Bisdom Groningen blij met komst nieuwe paus Franciscus

Het bisdom Groningen is zeer ingenomen met de benoeming van kardinaal Bergoglio tot nieuwe paus Franciscus I. Inwoners van Groningen van katholieke komaf reageerden ingenomen met de keuze, ook vanwege de moderne, althans hervormingsgezinde, denkbeelden die hij zou hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat de Groningse bisschop Gerard de Korte ook tevreden is blijkt uit een verklaring op de website van het Bisdom Groningen. Daar staat een verklaring namens alle bisschoppen van Nederland.

''Aan het begin van de 21ste eeuw staat de Kerk voor grote uitdagingen. De Nederlandse bisschoppen zijn ervan overtuigd dat de Kerk met paus Franciscus I de juiste antwoorden op deze uitdagingen zal formuleren.''

''Met de Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J. (76) heeft de Rooms-Katholieke Kerk voor het eerst een paus die afkomstig is uit Latijns-Amerika, waar 42 procent van alle katholieken woont. Deze keuze kan gezien worden als een teken dat het College van Kardinalen de term ‘wereldkerk’ ook tijdens deze pausverkiezing ter harte heeft genomen.''

Kardinaal Bergoglio was onder meer provinciaal van de Orde van de Jezuïeten voor Argentinië (1973-1979) en rector van de Filosofische en Theologische Faculteit van San Miguel (1980-1986). Op 20 mei 1992 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot titulair bisschop van Auca en tot hulpbisschop van Buenos Aires. Zijn bisschopswijding volgde op 27 juni. Op 3 juni 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop coadjutor van Buenos Aires – op 28 februari 1998 volgde hij kardinaal Antonio Quarracino op. Van 8 november 2005 tot 8 november 2011 was hij voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Argentinië. Paus Johannes Paulus II creëerde hem kardinaal tijdens het consistorie van 21 februari 2001. Tot vandaag was hij aartsbisschop van Buenos Aires (Argentinië).

Hij is lid van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, de Congregatie voor de Clerus en de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven. Ook is hij lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika.