nieuws

11 jul 2010, 20:08

Biomassavergistingsinstallatie bij Rixona aan de Westervalge te Warffum

Provinciale Staten hebben gesproken over de ontheffingsverlening voor een biomassavergistingsinstallatie bij het bedrijf Rixona aan de Westervalge te Warffum. Ook de verkeerssituatie kwam aan de orde. Provinciale Staten hebben het college van Gedeputeerde Staten laten weten dat zij het van belang vinden dat het college vóór de besluitvorming over de ontheffing in gesprek gaat met betrokken bewoners en gemeenten. De brieven behorende bij dit onderwerp zijn voor kennisgeving aangenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat hier om de bouw van een biomassavergister met een capaciteit van 110.000 ton bij het (bestaande) bedrijf Rixona. Gedeputeerde Staten (GS) hebben in april 2009 een principe-uitspraak gedaan op de aanvraag voor het toestaan van de biomassavergister. Bij de overweging tot verlening van de milieuvergunning zullen infrastructurele aspecten worden betrokken. Op die wijze kan worden voorkomen dat de aan- en afvoer van (rest)stoffen bij Rixona verkeersoverlast in Den Andel veroorzaakt.

Rixona maakt hoogwaardig aardappelpoeder dat als grondstof wordt verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf verbruikt per jaar circa 15 miljoen m3 gas en 15 miljoen kWh aan elektriciteit. Doel van het project is om bij Rixona in een deel van energiebehoefte te voorzien door middel van een biomassavergistingsinstallatie.