nieuws

11 okt 2001, 00:12

Bijzondere archeologische vondst bouwterrein AZG

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas heeft woensdag op het bouwterrein van de parkeergarage van het AZG aan de Oostersingel sporen blootgelegd van een nederzetting uit de jonge Steentijd ( 4000- 5000 v Chr.).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een nederzetting van hunebedbouwers, de vroegste boeren in deze en wijde omgeving. Er zijn resten aardewerk, vuurstenen, werktuigen en krassen van een ploeg gevonden.
Het gaat om een zeer bijzondere vondst. De laatste keer dat er in de stad een dergelijke vondst werd gedaan was in het midden van de jaren zeventig.