nieuws

23 apr 2013, 17:05

Biblionet Groningen bezorgd over integratie in Groninger Forum

Biblionet Groningen heeft in een brief aan wethouder Dig Istha haar zorgen geuit over het proces van integratie van de stadsbibliotheek in het Groninger Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bibliotheekorganisatie geeft aan dat de financiële en organisatorische consequenties ongewis zijn en laat die onderzoeken. Ze staat echter wel nog altijd achter het Forumconcept en als het aan Biblionet ligt, verhuist de stadsbibliotheek in elk geval naar het Forumgebouw.

Onduidelijke gevolgen


De afgelopen maanden is door de betrokken partijen intensief overlegd over een eventuele integratie van de stadsbibliotheek in de Forumorganisatie per 1 januari 2015. Biblionet Groningen heeft nu in een brief aan wethouder Dig Istha van de gemeente Groningen haar zorgen uitgesproken. De gemeente wil dat het Groninger Forum zelf uitvoering gaat geven aan het bibliotheekwerk in de stad Groningen, op basis van een rechtstreeks subsidierelatie met de gemeente. Dit zou betekenen dat Biblionet de stadsbibliotheek moet overdragen aan de Forumorganisatie. De gevolgen van een dergelijke overdracht voor Biblionet zijn echter niet in kaart gebracht door de gemeente, maar zijn in ieder geval zeer vergaand. Biblionet kan geen verantwoorde beslissing nemen zonder inzicht in de consequenties hiervan voor haar eigen organisatie, voor het provinciale bibliotheeknetwerk en voor de positie van haar medewerkers. Een constructie waarbij Biblionet Groningen als een soort onderaannemer het bibliotheekwerk uitvoert, is door de wethouder afgewezen.


Onderzoek naar de consequenties


Biblionet Groningen blijft enthousiast partner in het Groninger Forum en heeft zich mede om die reden constructief opgesteld in de dialoog over integratie. De stadsbibliotheek zal, als het aan Biblionet ligt, in 2017 hoe dan ook meeverhuizen naar het Groninger Forum, en Biblionet Groningen blijft zich onverminderd inzetten om het concept en de programmering van het Forum gestalte te geven. Om een weloverwogen standpunt in te kunnen nemen over de vraag of en in hoeverre en onder welke voorwaarden een volledige integratie van de bibliotheek in het Forum verantwoord is, laat de bibliotheekorganisatie echter eerst onderzoek uitvoeren naar de financiële en organisatorische gevolgen. Ze wil namelijk te allen tijde de kwaliteit van het provinciale bibliotheekwerk kunnen waarborgen. Ze wil ook haar eigen statutaire doelstellingen naar behoren blijven behartigen. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn en Biblionet Groningen haar standpunt heeft bepaald, zal de organisatie deze delen met wethouder Istha.


Stad en provincie


Het is de statutaire taak van Biblionet Groningen om burgers in alle 23 Groninger gemeenten toegang te bieden tot de bibliotheek. Voor het in stand houden van deze dienstverlening is een provinciaal bibliotheeknetwerk met deelname van de stadsbibliotheek Groningen van groot belang. De wethouder laat Biblionet Groningen met de huidige plannen echter geen ruimte om op harmonieuze wijze haar integrale verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk in Stad en Ommelanden te nemen.


Bibliotheeknetwerk


Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van bibliotheken die, in opdracht van de 23 Groninger gemeenten, verantwoordelijk is voor de bibliotheekdienstverlening in stad en provincie Groningen. In 2012 hadden de 60 Groningse bibliotheken ruim 154.000 leden en trokken ze 2,7 miljoen bezoekers. Alle bibliotheken in de provincie werken met dezelfde abonnementen, tarieven en voorwaarden, en leden kunnen in alle vestigingen lenen en reserveren. De netwerkvorm stelt de Groningse bibliotheken in staat om professioneel en efficiënt te werken. Als de stadsbibliotheek haar rol in het netwerk Biblionet Groningen blijft vervullen, kunnen alle betrokkenen van elkaars kwaliteiten profiteren.