nieuws

06 feb 2013, 10:10

Bezorgdheid om gevolgen aardbevingen voor stad Groningen

De aardbevingen zijn niet alleen gevoeld en gemerkt in noord-Groningen, maar ook in een deel van de gemeente Groningen. Daarom vindt de fracties van de VVD in Provinciale Staten en de Groninger gemeenteraad dat ook de stad bij het aardbevingsonderzoek betrokken zou moeten worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De staten- en de stadsfractie van de VVD in Groningen willen dat ook de stad betrokken wordt in de onderzoeken naar de risico' s van sterkere aardbevingen. Het ministerie van Economische Zaken, het KNMI, de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen gaan dit jaar door middel van een quick scan verder onderzoeken welke risico’ s de provincie Groningen loopt.

"Wij willen dat er in de quick scan gekeken wordt naar de hele provincie, inclusief de stad" zeggen statenlid Mirjam Wulfse en fractievoorzitter stad Sabine Koebrugge. In de noordelijke stadswijken zijn ook aardbevingen gevoeld. Nu er nader onderzoek gaat plaatsvinden moet dat breder zijn dan Noord West Groningen. Veiligheid is voor de VVD essentieel. Het zou zonde zijn als er volgend jaar een nieuw onderzoek gestart moet worden. Bovendien hebben de stadjers, inwoners en bedrijven er recht op snel te weten of zij risico’ s lopen, aldus de VVD in een persbericht

De Groningse liberalen zullen ook hun collega ’s in Drenthe benaderen, want het gasveld loopt door. Aardbevingen trekken zich niets aan van gemeente- en provinciegrenzen, laten wij die grenzen dan ook niet vasthouden, aldus de VVD.

In de Statenvergadering van woensdag zal de VVD het College vragen een verzoek hiertoe bij de Minister neer te leggen. Ook de gemeenteraadsfractie zal aandacht vragen voor het waarborgen van de veiligheid van de inwoners van de stad in de raadscommissie Financiën en Veiligheid.