nieuws

09 nov 2008, 12:12

Bewoners presenteren eigen plan voor Ganzedijk

Het 'Actie Comité Ganzedijk Blijft' heeft een eigen plan ontwikkeld voor de toekomst van dit dorp, dat onlangs nog met complete sloop werd bedreigd. In het eigen plan worden tal van argumenten aangevoerd waarom de sloop van het gehucht volgens de leden van het comité volstrekt niet nodig is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft het plan "Energiek Ganzediek" dat werd aangeboden aan de leden van de Stuurgroep Ganzedijk.

Nadat een half jaar, samen met de inzet van veel bewoners uit Ganzedijk en Hongerige Wolf keihard is gewerkt aan dit toekomstplan, ontvingen Gedeputeerde Pim de Bruin van de provincie Groningen, Burgemeester Lo van Kats en Wethouder Auke ten Hoeve van de gemeente Reiderland en Acantus-bestuurder Harrie Kremer het plan uit handen van Rikus Brader, voorzitter van de Belangenvereniging. Ook de ca. 80 belangstellenden in het gastvrije gemeentehuis van Reiderland ontvingen het plan. De bewoners van Ganzedijk en Hongerige Wolf hadden eerder allen al een exemplaar in de bus gekregen.

Tijdens de inleiding in het gemeentehuis in Beerta werd gesteld dat het plan geen blauwdruk is voor de toekomst van Ganzedijk, maar wel een boek vol goed doordachte en met deskundigheid onderbouwde ideëen voor de toekomst van Ganzedijk.

Belangrijkste is misschien wel dat de argumenten voor sloop van Ganzedijk, zoals verwoord in het KAW rapport van februari dit jaar, stuk voor stuk zijn ontzenuwd. Concrete vraag die door het Actie Comité Ganzedijk Blijft aan de stuurgroep is gesteld is”: ‘’wat gaat u doen voor de bewoners en het behoud van Ganzedijk en vooral wanneer?’


Voorzitter gedeputeerde Pim de Bruin van de Stuurgroep zei in een eerste reactie dat het nu aankomt op drie zaken: vertrouwen, vernieuwing en tempo.
Het comité verwacht op 17 november a.s. tijdens het overleg met de stuurgroep duidelijke antwoorden te krijgen.