nieuws

16 jul 2002, 00:12

Bewoners lijven rietkraagjes in bij tuin

De fractie van GroenLinks in Groningen vreest dat in het noordelijk deel van de wijk Piccardthof gevaar dreigt voor de rietlanden. Grootschalige tuinaanleg zou dit type landschap bedreigen. Ook de Milieufederatie en Natuurmonumenten maken er bezwaar tegen. Het is weliswaar de bedoeling dat in die wijk wonen in en met de natuur mogelijk is, maar dit gaat te ver, menen ze.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het stedenbouwkundige plan Piccardthof werd vastgesteld in 1998 en GroenLinks was er toen al tegen. Het plan ging ondanks dit verzet door. Er verrezen twintig woningen. Bij iedere woning moest een rietzone blijven. Maar nu blijkt volgens GroenLinks dat ze toch bijvoorbeeld worden opgehoogd en bij de tuin worden getrokken, er een steiger van twaalf meter lang is gebouwd en zelfs een heuse vaart is gegraven.