nieuws

11 okt 2001, 00:12

Bewoners: Hangjongeren verstoren verder veilig Lewenborg

Een overgrote meerderheid van de inwoners van de wijk Lewenborg voelt zich veilig. De jeugd die bij het winkelcentrum rondhangt, wordt gezien als de grootste bedreiging. Dat blijkt uit een onderzoek van het Groninger Dagblad in de wijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit de telefonische enquete onder tweehonderd wijkbewoners blijkt dat zij zich een stuk veiliger voelen dan op grond van de ophef rond dit onderwerp was te verwachten. Maar liefst 84 procent zegt zich veilig of zeer veilig te voelen.
Rondhangende jongeren zijn volgens 44 procent de grootste bedreiging van dit gevoel van veiligheid. De jongeren hangen gewoonlijk bij het winkelcentrum rond en deze plaats wordt dan ook als onveiligste beschouwd.
Inbraak wordt door twintig procent als grootste bedreiging opgevoerd. Daarna volgen op afstand de slechte straatverlichting, de onoverzichtelijke groenvoorziening en de drugshandel op straat.
Het Groninger Dagblad vroeg de Lewenborgers ook naar de wijkvernieuwing. Tweederde vindt dat met de sloop van hoogbouwcomplexen zoals Toplicht en Grote Sloep de wijk van zijn grootste problemen is verlost. Volgens 29 procent is de wijk hierdoor niet veiliger of leefbaarder geworden. De ingrijpende plannen voor een nieuw centrum in Lewenborg krijgt de goedkeuring van 87 procent van de ondervraagde Lewenborgers.