nieuws

20 apr 2002, 00:12

Bevelhebber landmacht prijst voorganger Van Baal in nieuw Gronings oefendorp

Tijdens de opening van het militair oefendorp Marnehuizen heeft waarnemend bevelhebber van de landmacht generaal-majoor R. Seijn zijn voorganger Van Baal geprezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Baal nam twee dagen geleden ontslag. ,,Hij heeft vele zaken binnen het leger verbeterd. Wij hebben respect en waardering voor zijn besluit’’, aldus Seijn. Zijn voorganger heeft de openheid en transparantie getracht te verbeteren. Seijn heeft ook aangegeven dat hij klaar is bevelhebber te worden, mocht men een beroep op hem doen. Seijn deed zijn uitspraken bij de opening van het nieuwe militaire oefendorp Marnehuizen in Noord-Groningen. In het ‘dorp’ wordt op realistische wijze, met bijvoorbeeld 120 huizen, een stadhuis en andere bouwwerken, een stedelijke oorlogsgebied nagebootst. Volgens Seijn is het complex van dertig miljoen gulden, geen euro zoals eerder abusievelijk gemeld, nuttig bij moderne oorlogvoering. ,,We hebben steeds meer operaties in stedelijke gebieden. Daar moeten we goed voor kunnen oefenen.’’