nieuws

05 jun 2002, 00:12

Beukenlaanschool Winschoten mag uitbreiden

De openbare Beukenlaanschool in Winschoten mag uitbreiden. Het college van B en W van Winschoten stelt de gemeenteraad voor daar toestemming voor te geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat goed met de belangstelling van ouders om leerlingen te plaatsen aan de Beukenlaanschool. Per 1 oktober waren er al 219 leerlingen. Daardoor is de school echter wel in ruimtenood gekomen. B en W stellen de gemeenterad daarom voor om de school uit te breiden met een tiende lokaal. Dat vergt wel een investering van 163.000 euro. Maar volgens B en W kan de school dan zeker zo’n 15 jaar prima vooruit met de ruimte.