nieuws

20 feb 2010, 10:10

Betaald voetbal in oost Groningen nog niet verloren: Veendam geeft niet op

Het bestuur van BV Veendam heeft vandaag kennis genomen van het feit, dat de gerechtelijke invorderingsprocedure – in gang gezet tegen haar grootste contractpartij - op formele gronden inhoudelijk niet is behandeld door de rechtbank in Groningen. In overleg met de raad van commissarissen, en met instemming van de persoon in kwestie zelf, is mr. Hans Klopstra met ingang van heden toegetreden tot het bestuur van BV Veendam. Dit in de functie van vice-voorzitter. De heer Klopstra is vanaf nu tevens de enig woordvoerder van de club, waar het gaat om de juridische en organisatorische gang van zaken. Bestuurslid communicatie Jos Offenberg treedt vanaf heden op als waarnemend secretaris. Met het weer op sterke brengen van het bestuur is besloten om opnieuw een gerechtelijke invorderingsprocedure

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

in werking te stellen tegen de reeds genoemde contractpartij. Aanstaande maandag wordt bij de rechtbank in Groningen een verzoek hiertoe ingediend.
De gemeente Veendam is vandaag op de hoogte gesteld van de recente ontwikkelingen. Tevens is de afspraak gemaakt om de gemeente nauwgezet op de hoogte te stellen van de stappen en besluiten die de club de komende periode neemt.
BV Veendam heeft vandaag tevens verheugd kennis genomen van de initiatieven, die potentiële investeerders lijken te willen ondernemen om BV Veendam in financieel opzicht te steunen.