nieuws

15 aug 2002, 00:12

Bestuur AquariOm Delfzijl stapt op

Het bestuur van de stichting AquariOm in Delfzijl is met onmiddellijke ingang opgestapt. Dat is gebeurd nadat het college van B en W van Delfzijl het vertrouwen in het stichtingsbestuur heeft opgezegd. AquariOm is een groot en aantrekkelijk pretpark voor kinderen vlakbij het Eemsmond Hotel. Maar het lukt maar niet om dit bijzondere park rendabel te exploiteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Directe aanleiding voor B en W van Delfzijl om het vertrouwen op te zeggen in het stichtingsbestuur vormde de jaarrekening over 2001. daaruit bleek dat het teort bijna drie maal hoger was dan geraamd. De raming van het tekort was € 240.000, het werkelijk tekort: € 645.000,- Bovendien is er sprake van toenemende liquiditeitsproblemen.
De interim- directie en het bestuur van de stichting AquariOm hebben de aandelen van de AquariOm Zwemcenter BV en de AquariOm Attractiepark BV voor € 1 aangeboden aan het gemeentebestuur. B en W beraden zich op de ontstane situatie.