nieuws

18 jun 2001, 00:12

Beschermde vossen mogelijk toch weer op de korrel

Vossen dreigen, ondanks de hen beschermende Flora- en Faunawet, weer bejaagd te gaan worden. De rode dieren bedreigen namelijk diverse vogelsoorten, zoals de grutto.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staatsbosbeheer in Groningen gaat onderzoek doen naar de eventuele noodzaak om volgend jaar vossen af te schieten in het Lauwersmeergebied. In de afgelopen jaren zou de vossenpopulatie in de provincie Groningen met een kwart zijn gestegen. Sommige nestbeschermingsgroepen hebben inmiddels de moed opgegeven. In Noord-Holland en Friesland zijn vele nesten van zeldzame vogels leeggeplunderd.
‘’We doen doorlopend onderzoek naar de vossenpopulatie’’, aldus woordvoerder Jan Kuiper van Staatsbosbeheer. ‘’Maar we grijpen pas in als blijkt dat soorten groot gevaar lopen uit te sterven. We bekijken dit van geval tot geval. Hoewel de vos nu beschermd is, is het soms wel mogelijk te reguleren’’. Op dit moment ligt er geen concreet jachtprogramma klaar, benadrukt hij.
Niet iedereen pleit voor een hernieuwde vossenjacht. Eerder meldde de Stichting Duinbehoud dat bepaalde vogelsoorten ook in getal afnemen in gebieden waar geen vossen voorkomen. Virussen en de komst van meer toeristen naar natuurgebieden zouden ook een rol spelen bij het verdwijnen van vogelsoorten. Vogelbescherming Nederland wijst op landbouwmodernisering en waterpeilverlagingen als mogelijke vogelbedreigingen.