nieuws

05 nov 2008, 20:08

Bert Popken plaatsvervangend directeur RO/EZ; zoektocht naar opvolger directeur Arie Wink

Op voorstel van de algemeen directeur van de dienst RO/EZ heeft het college Berenschot de opdracht gegeven een nieuwe directeur Ruimtelijke Ontwikkeling te zoeken. Onderdeel van de werving is dat de kandidaat voor deze functie op termijn Arie Wink (60) opvolgt als algemeen directeur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college heeft verder de directeur Projecten van de dienst, Bert Popken (47), benoemd tot plaatsvervangend algemeen directeur. Met deze twee maatregelen versterkt het college de kracht van het management van de dienst RO/EZ en vooral de continuïteit, ook op langere termijn.