nieuws

30 jan 2003, 00:12

Beroepszaak Theater Benjamin versus OCW

Aanstaande woensdag 29 januari dient de beroepszaak van Theater Benjamin tegen het Ministerie van OCW. Theater Benjamin tekende bezwaar aan tegen de afwijzing van haar verzoek om structurele subsidie van het Ministerie van OCW. Na afwijzing van dit bezwaar ging Theater Benjamin in beroep. Aanstaande woensdag is de zitting. De rechtszaak vindt om 12.00 uur plaats in de rechtbank, Guyotplein 1, Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Theater Benjamin diende voor de periode 2001-2004 bij het Ministerie van OCW een aanvraag in voor structurele subsidie. In haar advies roemde de adviescommissie van de Raad voor Cultuur de “energie en realiteitszin” van het beleidsplan van Benjamin. Verder sprak zij de verwachting uit dat Theater Benjamin “op termijn een belangrijke functie kan gaan vervullen voor het jongerentheater in Noord-Nederland.” De Raad was echter ook van oordeel dat Theater Benjamin “zich in artistiek opzicht meer zal moeten bewijzen alvorens voor een structureel rijkssubsidie in aanmerking te komen.” Dat was nou net de reden waarvoor Theater Benjamin subsidie had aangevraagd… Hoewel de Noordelijke Overheden en Stichting DOEN Theater Benjamin wel financieel in haar ontwikkeling steunden, adviseerde de Raad voor Cultuur toch negatief.
Theater Benjamin tekent bezwaar aan tegen deze afwijzing, omdat zij vindt dat het advies niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Doordat het aantal aanvragers zo enorm groot was, hebben de leden van de adviescommissie geen voorstelling van Theater Benjamin kunnen bezoeken. Theater Benjamin is van mening dat de Raad daarom geen oordeel kan vellen over de artistieke signatuur van Theater Benjamin. Helaas voor Theater Benjamin werd dit bezwaar niet gegrond geacht. Daarop ging Theater Benjamin in beroep. Beroep Aanstaande woensdag dient dit beroep bij de rechtbank in Groningen.