nieuws

16 jun 2010, 20:08

Beroemd schilderij weer terug bij gemeente Groningen

Donderdagmiddag 17 juni neemt cultuurwethouder Ton Schroor uit handen van Rob Schuur, voorzitter van het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege, het schilderij ‘Maaier op walkant’ van de Groninger Ploegschilder Job Hansen in ontvangst. Op het moment dat wethouder Ton Schroor ‘Maaier op Walkant’ in ontvangst neemt, is het schilderij weer terug bij zijn oorspronkelijke eigenaar: de gemeente Groningen. Via de gemeentelijke kunstuitleen was het uit 1953 daterende schilderij

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

in de jaren ‘60/’70 bij de MTS Sibrandus Stratingh terecht gekomen. Deze school fuseerde in 1970 met de Analistenschool tot het Stratingh College, dat in 1996 toetrad tot het Noorderpoortcollege.

‘Maaier op walkant’ van Job Hansen
Onzichtbaar voor de buitenwereld hing ergens in de burelen op de locatie Muntinglaan van het Noorderpoort een kleurig schilderijtje. Bij de inventarisatie van het project Collectie Noorderpoort bleek het werk zeer waardevol. Het betrof een schilderij van Job Hansen getiteld ‘Maaier op walkant’.

Job Hansen: architect en kunstenaar
Job Hansen (1899-1960) was een Groninger kunstenaar en architect. Hij was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog verbonden aan de kunstenaarsgroep De Ploeg en werkte in een heel persoonlijke expressionistische stijl. Job Hansen is een geestverwant van de drukker H.N. Werkman. In 1922 trad Hansen in dienst als bouwkundig kunstenaar bij de architect Evert van Linge, die daarmee de moderne geest in zijn bureau versterkte. Samen met Van Linge ontwierp Job Hansen onder meer het interieur van Huize Maas (1927).

In 1927 begon Hansen te schilderen. In dat jaar schilderden Job Hansen en Jan Altink een reeks landschappen langs het Reitdiep, een kenmerkend thema voor beiden in dat jaar. Behalve landschappen schilderde Hansen veel bloemstillevens, meergezichten, zeilboten en walkanten op het Paterswoldsemeer, het spoorhuis nabij het Noorderstation, het Noorderplantsoen.

 


Na de oorlog werd Job Hansen niet opnieuw lid van De Ploeg. Hij werd vooral in beslag genomen door de zorg voor het gezin van H.N. Werkman en diens artistieke nalatenschap. In 1953 werd zijn werk voor het eerst buiten Groningen, in het Stedelijk Museum in Amsterdam, geëxposeerd. In 1960 nam Job Hansen deel aan de Prijs voor de Schilderkunst van de Europese Gemeenschap. Hij ontving daar voor zijn werk een eervolle, internationale vermelding. Kort daarna overleed één van de oorspronkelijkste schilders van de vooroorlogse generatie van De Ploeg.