nieuws

03 apr 2002, 00:12

Benoemingsprocedure RUG struikelblok voor vrouwelijke hoogleraren

De Rijksuniversiteit Groningen laat een officieel onderzoek instellen naar de benoemingsprocedure voor hoogleraren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de RUG heeft men het zeer sombere vermoeden dat dat wel eens het grootste struikelblok zou kunnen zijn voor vrouwen die professor willen worden. De RUG is de eerste universiteit in Nederland die deze regels op vrouwvriendelijkheid tegen het licht gaat houden. Volgens voorzitter S. Kuipers van het College van Bestuur van de RUG is het aantal vrouwelijke hoogleraren nog steeds veel te laag. Van de hoogleraren is 94 procent van het mannelijk geslacht. Van de hoofddocenten is slechts 11 procent vrouw. Dat is opmerkelijk omdat van de studenten inmiddels meer dan de helft vrouw is. Bij faculteiten als geneeskunde is dat percentage zelfs tachtig procent.
Maar de vrouwen lijken weinig ambitie te hebben om als collega onder professoren te verkeren in Groningen. Om het aantal vrouwelijke hoogleraren te vergroten is er nu een project ‘Gender en Wetenschappen’ van start gegaan. Dat moet er toe leiden dat vrouwen met ambitie alle steun en informatie krijgen om hoogleraar te worden. Maar bovendien gaat er dus een onderzoek van start naar de beoordelingscretaria voor hoogleraren. ‘Het zou kunnen zijn dat sommige criteria zeer ongunstig uitpakken voor vrouwen. Bijvoorbeeeld de eis om twee jaar in het buitenland te hebben vertoefd. Wij willen toe naar sexe neutrale criteria voor de aanstelling van hoogleraren’, aldus Kuipers.