nieuws

26 mrt 2002, 00:12

Bedrijf biedt Groningse studenten academische diploma’s te koop aan

Groningse studenten met een gevulde portemonnee kunnen hun titel in het vervolg ook kopen. Volgens de Universiteitskrant althans biedt het bedrijf DBA-Intermediair bachelorsdiploma’s aan voor prijzen vanaf 1290 euro. Schoon aan de haak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het bericht op de website van de Universiteitskrant zegt het Nederlandse bedrijf DBA-Intermediair op basis van een cv een diploma te kunnen leveren. Het gaat dan om beroepsdiploma's, bachelor degrees, master degrees of zelfs dokterstitels.
Het bedrijf dient gratis een aanvraag in bij een of meerdere hogescholen of universiteiten die bij wet gerechtigd zijn academische diploma's te verstrekken. In de aanvraag wordt een overzicht gegeven van iemands (voor)opleiding, werkervaring en opgedane algemene ontwikkeling. Op basis hiervan zou een beoordelingscommissie van de onderwijsinstelling de aanvraag afwijzen of goedkeuren. Na goedkeuring kunnen de kopers de aanvragen controleren en binnen drie weken kan de 'aankoop' worden afgerond. Een beroepstitel is al te koop vanaf 1290 euro, een bachelor degree kost 1450 euro en een master degree 1790 euro.
De UK citeert medewerker A. Groenman van Juridische Zaken van de RUG. Volgens hem zou het in theorie inderdaad mogelijk zijn dat iemand op basis van zijn (werk)ervaring vrijstellingen krijgt voor alle vakken van een opleiding. Dan zou diegene dus meteen een diploma kunnen krijgen. "Maar in de praktijk ben ik dat, in ieder geval in Nederland, nog nooit tegengekomen", zegt Groenman. "Als dit gebeurt, dan koop je geen diploma maar regel je gewoon vrijstellingen. Als dat lukt, dan is dat legaal. Het bedrijf dat diploma's koopt, krijgt dus eigenlijk betaald voor het regelen van vrijstellingen."