nieuws

20 okt 2001, 00:12

Baggerruiming in Groningse wateren kost 40 miljoen

Een grootschalige sanering van de stadswateren in Groningen gaat ruim veertig miljoen gulden kosten. Van dit bedrag is tien miljoen voor rekening van de gemeente en zes miljoen voor waterschap Hunze en Aa’s. Ook het ministerie van VROM (23 miljoen) en de provincie (1,1 miljoen) dragen bij aan het kostbare project, waarbij bagger wordt opgeruimd in onder andere het Hoendiep en het Eemskanaal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De sanering begint op 22 oktober in het Reitdiep en Balkengat. Waterschap Hunze en Aa’s, opdrachtgever en projectleider, verwachten dat dit eerste project op 31 januari 2002 zal aflopen. De verontreiniging is in de loop der jaren ontstaan door onder meer lozing van ongezuiverd water, scheepvaart en stadsverkeer. Behalve met het opruimen van slib houden de saneerders zich ook bezig met de diepte van het water.
Na het Reitdiep en Balkengat wordt in de komende jaren bagger opgeruimd in het Oosterhamrikkanaal, het Oude Winschoterdiep, de Diepenring, het Verbindingskanaal, het Eemskanaal, het Hoendiep, het Eendrachtskanaal, het Helperdiep, insteekhavens en in vijvers van het Noorderplantsoen.