nieuws

03 mrt 2010, 09:09

Baanverlenging Eelde weer stap dichterbij

Met het akkoord van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is de baanverlenging van Groningen Airport Eelde weer een stap dichterbij. In de Staatscourant lieten de demissionaire ministers weten dat er geen bezwaren zijn tegen de verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven. Het besluit volgt op een positieve Milieu Effect Rapportage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Airport Eelde is zeer verheugd dat deze belangrijke vervolgstap in het besluitvormingsproces nu genomen is. De Europese Commissie heeft in november 2009 al laten weten dat er geen bezwaren zijn tegen de overheidsfinanciering van de verlenging van de start- en landingsbaan. Dat onderwerp was bij de Raad van State op 11 juni 2008 aanleiding om de eerdere beslissing van het rijk voor baanverlenging gedeeltelijk te vernietigen.

Het Rijk heeft in het kader van dit besluit onderzoek gedaan naar relevante nieuwe feiten en omstandigheden. Met betrekking tot milieu, natuur en externe veiligheid heeft de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage op 22 januari 2010 hierover advies uitgebracht en vastgesteld dat er voldoende informatie ligt om dit besluit te kunnen nemen.

Met dit nieuwe besluit wordt ook een nieuwe geluidszone met de daarbij behorende geluidscontouren vastgesteld. Deze nieuwe contouren werken door in de bestemmingsplannen van Haren en Tynaarlo. De formele procedures voor de wijziging van de bestemmingsplannen kunnen worden opgestart, zodra het besluit van de ministers onherroepelijk is.


In afwachting daarvan is Groningen Airport Eelde begonnen met de aanbesteding van de baanverlenging. Begin april 2010 wordt bekend gemaakt welke 3 bedrijven door Groningen Airport Eelde dan zijn geselecteerd om prijsaanbiedingen te doen voor zowel het ontwerp, de bouw en 10 jaar onderhoud van de verlengde start- en landingsbaan en alle bijbehorende projectonderdelen. In oktober van dit jaar moet dit leiden tot de keuze van de partij die de baanverlenging uiteindelijk zal gaan uitvoeren.

De luchthaven kan zich met een start- en landingsbaan van 2500 meter eindelijk ontwikkelen tot een volwaardige toegangspoort tot het netwerk van Europese bestemmingen. Daardoor krijgen de internationale bereikbaarheid, de economische concurrentiepositie en de aantrekkingskracht van Noord-Nederland voor nieuwe bedrijven een extra impuls.