nieuws

11 jun 2008, 10:10

Baanverlenging Eelde voorlopig van de baan

De baanverlenging van Groningen Airport Eelde is voorlopig van de baan. De Raad van State oordeelde woensdag dat bezwaar van omwonenden gegrond is. Zij stelden beroep in bij de Raad omdat de 18,6 miljoen euro die het vliegveld eerder van de staat had gekregen staatssteun zou zijn en dus had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de raad hadden de ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat bij de Europese Commissie moeten melden dat zij miljoenen euro’s bijdragen aan de baanverlenging. Zolang zij dit niet hebben gedaan mag de baan niet langer worden gemaakt, oordeelt de raad. Het besluit van de ministeries om akkoord te gaan met de verlenging is dan ook vernietigd en zal opnieuw moeten worden genomen.

Andere bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties werden door de raad ongegrond verklaard. Zo mag er nu vanaf 06.30 uur gevlogen worden en is de raad het niet eens met de vrees dat een langere baan gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en natuurgebieden in de omgeving.


De verlenging van de startbaan van 1800 naar 2500 meter houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De eerste plannen stammen uit 1968. Omwonenden vrezen overlast door de grotere toestellen die er dan kunnen landen. In 2003 hield de RVS de verlenging nog tegen omdat de te verwachten geluidsbelasting op een andere manier moest worden berekend.