nieuws

29 mei 2001, 00:12

B & W legaliseren woonschepen

Het college van B & W in Groningen gaat de ligplaatsen van vijftien bedrijfsschepen legaliseren. B & W willen hiermee een einde maken aan de bestaande gedoogsituatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van het gedogen kan volgens B & W een aanzuigende werking uitgaan. Daarom geldt straks voor alle andere schepen: verboden aan te meren, tenzij er een ontheffing is verleend.
De bedrijfsschepen worden onder andere gebruikt als werkplaats, kantoor en expositieruimte. Meestal liggen ze lange tijd afgemeerd aan de kade. Beroepsschepen, schepen die beroepshalve nog varen, vallen niet onder de nieuwe regeling.