nieuws

11 mrt 2002, 00:12

B&W Groningen wil stadsintendant aanstellen

Een stadsintendant moet alle activiteiten en festiviteiten in de stad Groningen gaan regisseren. Dit is een van de vijf punten van het ontwerp-‘Stadsdeelvisie Binnenstad’ dat het college van B&W heeft vrijgegeven voor inspraak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college noemt de binnenstad een ‘magneet voor tal van feesten en festiviteiten en doelgroepen’. Om overleggen tussen organisatoren en de afstemming van activiteiten op de doelgroep in goede banen te leiden moet er een stadsintendant worden aangesteld, menen de samenstellers van de stadsdeelvisie.
Ook moet de bereikbaarheid van de binnenstad verbeterd worden. Hiertoe gaat de stadsdeelvisie uit van een opwaardering van het Citybus-systeem tot een comfortabele opstap- en pendeldienst. Voorts moet het aantal fietsstallingen uitgebreid worden, net als de hoeveelheid beschikbare parkeergarages. Gedacht wordt aan nieuwe ondergrondse garages aan het Damsterdiep en het Zuiderdiep.
Daarnaast voorziet de stadsdeelvisie in de inrichting van delen van de binnenstad. Zo moet het gebied Zuiderdiep-Kattendiep, nu vooral busstation en doorstroomroute, veranderen in een ‘nieuw onderdeel van de eeuwenoude diepenring’, wat zoveel wil zeggen als: het moet een buurt worden waar mensen kunnen wonen, parkeren en uitgaan. Ook moeten er meer woningen komen in en rond de binnenstad.
In de komende maanden kunnen ondernemers, bewoners, bezoekers en deskundigen op de stadsdeelvisie reageren. Er worden speciale publieksavonden, inloopdebatten en internetdiscussies opgezet waar inspraak mogelijk is. In het najaar zal een nieuw college van B&W de resultaten voorleggen aan de gemeenteraad.