nieuws

14 mrt 2002, 00:12

B&W Groningen is tevreden over Noorderzon 2001

Het Groningse college van B&W is tevreden over het Noorderzonfestival van vorig jaar. Uit de evaluatie Noorderzonfestival 2001 maakte het college op dat het festival zowel op het gebied van vergunningen als op cultureel gebied goed is verlopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat betreft de vergunningen zijn er weinig overtredingen van de regels geconstateerd. De moderne, geluidsarme, stroomopwekkers die vorig jaar werden ingezet, functioneerden goed, zo constateren B&W. Ook dit jaar zullen de aggregaten weer toegestaan worden; de gemeente zou hoge kosten moeten maken om de elektriciteitsvoorziening uit te breiden.
Veel van de conclusies uit de evaluatie vinden aansluiting bij de Parkcommissie van het Noorderplantsoen, het park waar het festival jaarlijks plaatsvindt. Wel bestaat er nog onenigheid over vergunningverlening voor het inzetten van aggregaten dit jaar. B&W wil per geval bekijken hoeveel stroomopwekkers opgesteld mogen worden, terwijl de Parkcommissie juist graag zou zien dat het aantal aggregaten beperkt blijft.