nieuws

01 nov 2000, 00:12

B&W Groningen geeft rapport Grote Markt-project toch vrij

B&W Groningen heeft dinsdagmiddag het tweede oriënterende rapport vrijgegeven dat onderzoeksbureau GeoDelft heeft geschreven over haar ambitieuze Grote Markt-plannen. In de Groningse politiek was commotie ontstaan toen bleek dat het rapport al begin juli aan de gemeente was geleverd en nog steeds niet in de openbaarheid was gebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Oppositiepartij GroenLinks en collegepartner D66 hebben de verantwoordelijke wethouder W. Smink (PvdA) gesommeerd het rapport openbaar te maken vòòr de raadsvergadering die volgende week aan de plannen en het referendum daarover wordt gewijd.
Het verslag stelt dat het mogelijk is een parkeergarage onder de Grote Markt aan te leggen met minimale risico’s voor de omringende monumenten, mits aan een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Er zal nog veel extra onderzoek moeten worden verricht naar bodem, grondwater en de bouwkundige staat van monumentale panden als de Martinitoren, de Martinikerk en het oude stadhuis.
Burgemeester J. Wallage (PvdA) onderstreepte nog eens dat het college bij de kleinste twijfel over het waarborgen van de monumenten het plan zal aflasten. ,,Het kan niet zo zijn dat er ook maar één groep inwoners in Groningen bezorgder is om de stad en zijn centrum dan wij’’, aldus Wallage. De reden dat het rapport niet eerder naar buiten werd gebracht is dat de gemeente de stichting Martinikerk had toegezegd de resultaten met haar te overleggen alvorens ze aan de buitenwereld te openbaren.
Als het aan B&W ligt, krijgt de Grote Markt één van de grootste opknapbeurten uit haar geschiedenis. Met de uitvoering van de plannen is een investering van 250 miljoen gulden gemoeid. Een zeer belangrijk onderdeel van het plan vormt de bouw van een parkeergarage voor 400 auto’s in combinatie met een groot ondergronds winkelplein.
De tegenstanders, die zich onder meer hebben verenigd in het comité Geen Gat In De Grote Markt, begrijpen niet waarom het college met de aanleg van de nieuwe garage het autogebruik in de binnenstad stimuleert. Bovendien loopt de antieke Martinikerk volgens verscheidene experts grote risico’s op beschadiging wanneer de graafwerkzaamheden doorgaan. De Stichting Martinikerk heeft de gemeente al gewaarschuwd dat zij een claim van enkele tientallen miljoenen guldens kan verwachten wanneer het gebouw ook maar één scheurtje schade omloopt.