nieuws

12 feb 2003, 00:12

<b>Groningse SP-fractie vraagt gemeente Leek industrieterrein Westpoort te stoppen <b>

In een brief aan de raad en het college van B en W van de gemeente Leek heeft stad-Groninger SP-raadslid Peter Verschuren de buurgemeente gevraagd niet akkoord te gaan met het doortrekken van industriegebied Westpoort op Leeks grondgebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verschuren wijst erop dat de grens tussen Leek en Groningen bij Westpoort tevens de grens is van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van groenzones dat de Nederlandse natuurgebieden met elkaar moet verbinden. Verschuren noemt het ‘ontoelaatbaar’ om een deel van de EHS in te richten als bedrijventerrein. ‘De grenzen van die ecologische hoofdstructuur zijn al krap getrokken. Vanuit ecologisch standpunt zouden ze ruimer getrokken moeten worden, en moet er zeker niet op EHS-gebied beknibbeld worden.’
Gezien de gang van zaken rond Westpoort heeft Verschuren geen vertrouwen meer in het Groningse college van B en W. ‘Ik hoop dat Leek serieuzer rekening wil houden met de natuur.’