nieuws

20 jun 2002, 00:12

B en W Loppersum hebben de portefeuilles verdeeld

Burgemeester L. Pit van Loppersum heeft samen met de wethouders Scheltens, De Heer en Boer een verdeling gemaakt van de portefeuilles.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarbij is afgesproken dat burgemeester Pit behalve openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding) onder meer ook bestuurlijke vernieuwing ‘doet’. Wethouder drs. W.M. Scheltens , tevens 1e loco-burgemeester, doet financiën/ belastingen, jeugd- en jongerenwerk, en sociale zaken. Wethouder Jan de Heer drs. J.B. de Heer (2e loco-burgemeester) heeft economische zaken en werkgelegenheid en volkshuisvesting onder zijn beheer. Wethouder J.J. Boer ontfermt zicht over openbare werken, dorpsvernieuwing, verkeer en vervoer en onderwijs.