nieuws

15 jan 2003, 00:12

AZG onderzoekt thuismeting hoge bloeddruk

Bloeddrukmeting door artsen geeft soms een onbetrouwbaar beeld van de werkelijke bloeddruk. Het Academisch Ziekenhuis Groningen doet samen met drie andere academische ziekenhuizen een onderzoek dat het resultaat van thuismeting van de bloeddruk door de patiënt vergelijkt met een meting door de arts in het ziekenhuis. De afdeling Interne Geneeskunde van het AZG zoekt patiënten met een hoge bloeddruk die aan dit onderzoek mee willen doen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de lengte of het gewicht is de bloeddruk erg variabel over een dag. Deze waarde is onder meer afhankelijk van temperatuur, emotie en voeding. Uitschieters naar boven of naar beneden zijn voor de behandeling niet zo belangrijk. Wat telt is de gemiddelde waarde van de bloeddruk. Er zijn aanwijzingen dat de bloeddruk die tijdens het bezoek aan een arts wordt gemeten, vaak een uitschieter naar boven blijkt te zijn.
m de invloed van die witte jas nader te onderzoeken, is de afdeling Interne Geneeskunde van het AZG gestart met het HOMERUS onderzoek. Aan het onderzoek kunnen negentig mensen boven de 18 jaar, met een bloeddruk die hoger is dan 140/90 mmHg deelnemen. De helft van de deelnemers krijgt een automatische bloeddrukmeter mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze mensen eens in de twee maanden een week lang de bloeddruk meten op verschillende tijdstippen. Bij de andere helft van de deelnemers wordt de bloeddruk alleen in het ziekenhuis gemeten. Alle deelnemers aan het onderzoek bezoeken, tijdens de 13 maanden dat het onderzoek duurt, 10 keer de polikliniek. Door deze patiëntengroepen te vergelijken, gaan artsen na of zelfmeting betrouwbaarder is. Als dit inderdaad het geval is, zal men proberen de zelfmeting mogelijk te maken voor alle mensen met een hoge bloeddruk die daar prijs op stellen. Voor meer informatie over deelname aan HOMERUS-studie kunnen patiënten dinsdag 21 januari ’03 tussen 14:00 en 16:00 uur, donderdag 23 januari ’03 tussen 09:00 en 11:00 uur of vrijdag 24 januari ’03 tussen 13:30 en 15:30 contact opnemen met het AZG, interne geneeskunde, tel. 050-3610096.