nieuws

11 dec 2002, 00:12

AVEBE wil wereldmarktleider worden in tapioca-zetmeel

Het Groningse zetmeelconcern AVEBE gaat zich de komende jaren sterk richten op de productie van tapioca-zetmeel. Over vijf tot tien jaar moet de productie daarvan voor AVEBE even belangrijk zijn als van aardappelzetmeel. Bovendien moet AVEBE dan de grootste producent ter wereld zijn van tapioca-zetmeel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens E. Haselhoff, voorzitter van het bestuur van AVEBE, produceert zijn concern momenteel jaarlijks circa 100.000 ton tapioca-zetmeel. Binnen drie jaar moet dat zijn verdrievoudigd. ‘Het voordeel van tapioca is dat het zetmeel sterk lijkt op dat van de aardappel. Dat past daardoor beter bij onze onderneming dan het produceren van zetmeel uit tarwe of maïs. Aangezien wij als concern willen blijven groeien, zullen we die groei moeten halen uit de tapioca’, aldus Haselhoff. Volgens hem is er voor AVEBE met deze produktie een wereld te winnen, want op de tapioca-markt – dat onder meer geproduceerd wordt in Brazilië en Indonesië - zijn momenteel uitsluitend kleinere bedrijven actief. ‘Met onze kennis op het gebied van zetmeel hebben we een voorsprong ten opzichte van anderen. AVEBE wil daar gebruik van maken en de grootste speler worden op het gebied van tapioca’, aldus Haselhoff.
De bestuursvoorzitter zei een en ander dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van AVEBE. Daaruit blijk dat de netto-winst van AVEBE het afgelopen jaar bijna is gehalveerd. Het concern behaalde in het boekjaar 2001/2002 een positief resultaat van 10,3 miljoen euro. Het boekjaar er voor, 2000/2001, bedroeg dat nettoresultaat nog 20,1 miljoen euro. * Volgens het bedrijf zijn de minder gunstige resultaten een gevolg van de verslechterde economische omstandigheden. Het papiersegment en de industriële specialiteiten van het concern, waar wereldwijd 2600 mensen werken, leden daar onder. Ook de recessie in Zuid-Amerika, waar AVEBE een marktpositie aan het opbouwen is, had een lagere vraag tot gevolg. De omzet van AVEBE daalde met twee procent naar 755 miljoen euro, mede door de lagere verkoopprijzen.
Ondanks de lagere nettowinst en omzet toonden bestuursvoorzitter Haselhoff en voorzitter P. Krijne van de directie, zich tevreden . ‘De kwaliteit van het resultaat is in elk geval verbeterd. Want de verkoopmarges zijn vergroot, en het kosten- en debiteurenbeheer verbeterd ‘, aldus Krijne. * Het komend boekjaar verwacht AVEBE door de verbeterde organisatie een stijging van de opbrengsten van twintig procent. In het boekjaar 2004/2005 denkt AVEBE een rendement van 15 procent op het geïnvesteerd vermogen te kunnen halen. Dat is nu nog vijf procent.