nieuws

02 mei 2002, 00:12

Autosloperijen leggen loodje door milieuregels Brussel

Invoering van veel strengere Europese milieuregels kost mogelijk honderden kleinere autoslopers de kop. Dit verwachten verschillende organisaties uit de auto- en sloopbranche.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aangescherpte regels, vastgelegd in het 'Besluit Beheer Autowrakken’, gaan per 1 juli in. Volgens schattingen vanuit de recyclingbranche kunnen vele veelal kleine bedrijven mogelijk niet aan de normen voldoen. Ze missen het vermogen om noodzakelijke investeringen te doen, of vinden dat niet nodig omdat de autosloop bijvoorbeeld maar een beperkt deel van hun activiteiten uitmaakt. Dit zijn vaak bedrijfjes met een paar medewerkers. Een nog onbekend aantal van hen zal noodgedwongen de activiteiten moeten verleggen.
Het wordt autoslopers die niet aan de normen voldoen niet specifiek verboden nog langer te slopen, maar het wordt moeilijk het werk zonder speciale subsidies winstgevend voort te zetten. Deze geldpotjes zijn slechts beschikbaar voor wie aan een nieuwe, lange lijst milieuvoorwaarden voldoet. De wetgeving voorziet in zaken als vergaande gescheiden materiaalopslag, afgedichte garagevloeren en hoge normpercentages voor recycling van autowrakken bij ‘voertuigdemontage’, zoals sloop officieel te boek staat voor de wet.
De regels voorzien uiteindelijk in het halen van een hergebruikpercentage van automaterialen van 95 procent in 2015 in Europa. ‘’Nederland moet dit zelfs halen in 2007. Ons land heeft een jarenlange voorsprong op de buurlanden en de overheid vond dat het eerder moest, en dat cijfer is haalbaar‘’, aldus woordvoerster Janet Kes van Auto Recycling Nederland (ARN), dat de gesubsidieerde recycling regelt.
Jaarlijks worden 300.000 auto’s gesloopt, waarvan 88 procent met ARN-subsidies. Juist die laatste twaalf procent wordt ontmanteld bij de bedrijven die nu in de problemen kunnen komen. Beleidsmedewerker J. Coumans van slopersorganisatie STIBA stelt dat het leeuwendeel van de Nederlandse bedrijven klaar is voor 1 juli, op wat laatste aanpassingen na. ‘’Het is zelfs zo dat deze Europese regels gebaseerd zijn op de Nederlandse praktijk, waar in Europa met jaloezie naar wordt gekeken’’.