nieuws

08 mrt 2013, 11:11

‘Autoriteiten en politie bij Projectx weifelend en onduidelijk. Het moet beter’

Als je Project x zou willen beschouwen als een stress-test, dan is de politie daarvoor niet geslaagd. Ook de andere autoriteiten waren deze avond wijfelend en er was sprake van onduidelijke communicatie’. Dat zei zojuist Job Cohen bij de presentatie van het rapport over het project X. Hij vindt dat de politie ‘het beter’ moet doen en ging niet in op vragen van journalisten die vroegen of er koppen moeten rollen. ‘Dat is niet aan mij’’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Cohen hadden de autoriteiten geen greep op de gebeurtenisen. Een voorbeeld was dat burgemeester Bats eerst resoluut zei “’ er is geen feestje”” en later zei: ‘’er is misschien wel een feestje”.

Ook is er te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van sociale media. Wel werd er door de politie driftig getwitterd, maar het belangrijkste medium was nu Facebook, en daar werd geen gebruik van gemaakt.

Wel vond Cohen het terecht dat op de dag zelf is besloten geen alternatief feestje te organiseren. Daarvoor was het terrein te drassig. Terecht dat de autoriteiten er geen verantwoordelijkheid wilden nemen om op dat terrein een feestje te organiseren.

Compliment voor aanhoudingen

Er was wel een compliment voor politie en justitie na afloop van de rellen. In totaal zijn er 108 aanhoudingen verricht, en dat was goed werk, aldus Cohen.