nieuws

11 mei 2011, 21:09

Asbest-onderzoek op speelplaats Cubastraat Groningen

De gemeente Groningen gaat de bodem op de speelplaats aan de Cubastraat nader onderzoeken. Dit onderzoek is nodig om te bepalen hoeveel asbest er in de grond zit. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kwaliteit van de bodem van deze speelplaats is onlangs onderzocht. Hierbij werd een klein beetje asbest in de bodem aangetroffen. In bewoond gebied komt dit veel vaker voor. Het asbest werd overigens niet aan de oppervlakte gevonden. Aanvullend onderzoek is nodig om de precieze hoeveelheid asbest te bepalen. Medewerkers van een onderzoeksbureau graven sleuven en nemen bodemmonsters. Deze worden onderzocht in een laboratorium.

Omdat het terrein deels is verhard en deels is bedekt met boomschors zal niemand direct in contact kunnen komen met asbest. Hierdoor is er geen sprake van gezondheidsrisico’s. Het terrein wordt daarom ook niet afgezet. Wel geeft de gemeente omwonenden het advies om kinderen niet op de speelplaats te laten graven.

Aan de hand van de resultaten van het nader onderzoek gaat de gemeente bepalen of er meer maatregelen nodig zijn. Omwonenden worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.