nieuws

12 mei 2011, 11:11

Asbest aangetroffen onder speeltuin

In de bodem onder een speeltuin aan de Cubastraat in Groningen is bij onderzoek asbest aangetroffen. Er zijn geen gezondheidsrisico’s, zo meldde de gemeente Groningen donderdag. Wel wordt ouders geadviseerd kun kinderen niet op de speelplaats te laten graven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aanwezigheid van asbest kwam aan het licht tijdens onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speelplaats. Tijdens dit onderzoek werd volgens de gemeente ,,een beetje” asbest gevonden. Nader onderzoek is nodig om de precieze hoeveelheid te bepalen. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.

Omdat het terrein waarop de speeltuin zich bevindt verhard is en deels bedekt is met bodemschors, kunnen de kinderen niet in contact komen met het asbest, aldus de gemeente. Het terrein wordt dan ook niet afgezet. Omwonenden van de speeltuin hebben van de gemeente een brief gekregen. Zodra de uitslagen van het vervolgonderzoek bekend zijn, worden zij hiervan op de hoogte gebracht.