nieuws

16 sep 2013, 14:02

Asbest aangetroffen bij Groninger brandweer; Werkplaats afgesloten

De werkplaats van de brandweer in Groningen is gesloten omdat er asbest is aangetroffen.

Tijdens werkzaamheden in de werkplaats constateerde een aannemer dat er mogelijk asbesthoudende platen aanwezig waren. Besloten werd om direct een asbestdeskundige te vragen monsters te nemen om duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid van asbestvezels in het materiaal en het mogelijke verspreidingsgebied. Op de vloer werd vervolgens een dusdanige hoeveelheid vezels geconstateerd dat dit aanleiding gaf voor het doen van nader onderzoek.

 

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren zijn de werkplaats en alle direct aangelegen ruimtes komende dagen afgesloten. Dit betekent dat ook de ademluchtwerkplaats, de plek waar de ademluchttoestellen worden gereinigd, getest en gevuld, gedurende de periode dat het onderzoek duurt, afgesloten is en niet gebruikt kan worden. De inzetbaarheid van Brandweer Stad Groningen loopt hierbij geen enkel gevaar doordat omliggende korpsen hun ademluchtwerkplaats ter beschikking stellen.

 

Een woordvoerder zei te verwachten dat het onderzoek aan het einde van de week is afgerond en dat er dan meer duidelijk is over de verspreiding en de gezondheidsrisico’s.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: