nieuws

25 mei 2009, 07:07

Vindicat: nieuwbouw klaar in 2012; opmerkelijk ontwerp 'De Zwarte Hond'

Het Groningse bureau De Zwarte Hond gaat de nieuwe sociëteit van Vindicat atque Polit aan de Grote Markt in Groningen ontwerpen. De Corpsvergadering van Vindicat en het college van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de voordracht van de beoordelingscommissie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De beoordelingscommissie onder voorzitterschap van Simon Kuipers, oud-voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, bestond uit twee leden van Vindicat en twee leden van de gemeente Groningen. Uit 25 aanmeldingen koos de commissie op basis van objectieve criteria 5 bureaus. Deze bureaus maakten een ontwerp, dat is beoordeeld op financiële haalbaarheid, architectonische kwaliteit en in hoeverre het ontwerp paste bij de gebruikersfilosofie van Vindicat. Ook moest het ontwerp voldoen aan het beeldkwaliteitsplan van de Berlijnse architect Thomas Müller, dat in 2008 is vastgesteld. De Zwarte Hond kwam als beste uit de bus.

De andere vier bureaus waren het Amsterdamse bureau AGS Schwencke Rosbach Architecten, Het Haagse bureau Atelier Pro, Diederen Dirrix uit Eindhoven en het Groningse bureau Noordeloos in samenwerking met het Belgische bureau 51N4E.

Het nieuwe pand is naar verwachting in 2012 klaar.