nieuws

06 jul 2000, 00:12

Archeologen vinden babyjasje uit zestiende eeuw in fort van Alva

Archeologen die graven in de voormalige slotgracht van het fort van Alva in Groningen hebben opnieuw een zeldzame ontdekking gedaan. Deze keer werd een compleet babyjasje opgegraven. Al eerder haalden de archeologen de oudste sok van Europa en een bril uit de grond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het babyjasje is waarschijnlijk weggegooid door de onbekende eigenaar. Na het vertrek van de hertog van Alva uit Groningen dumpten de Groningers hun afval in de slotgracht van zijn onvoltooide kasteel. Stadsarcheoloog G. Kortekaas spreekt van een zeer zeldzame vondst die voor archeologen heel interessant is. “De kleding van de upper ten hebben we al goed in kaart gebracht. Maar over de kleding van de gewone mensen was veel minder bekend.” Volgens hem is het jasje nog goed herkenbaar.
Behalve het babyjasje vonden de archeologen ook nog een kussen en een kanonskogel uit de zestiende eeuw. Kortekaas verwacht nog meer interessante zaken boven water te halen. “We komen op die manier meer te weten over het leven van gewone mensen. We vinden allerhande rare dingen, zoals iets dat er uit ziet als een ontploft pistool, maar ook gewone gebruiksvoorwerpen.”
Overigens werd het fort van Alva nooit voltooid. De Spaanse hertog had in 1568 opdracht gegeven voor de aanleg van het fort , een dwangburcht, om Groningen voor de Spanjaarden te behouden. De burcht werd echter niet voltooid en werd in 1577 alweer geslecht. De Stadsarcheologen hebben van de gemeente de gelegenheid gekregen naar de resten er van te gaan graven. De mogelijkheid van onderzoek deed zich voor in verband met de geplande aanleg van een parkeergarage op deze plaats.