nieuws

11 apr 2001, 00:12

Arbeidsvoorziening Groningen wordt Centrum voor Werk en Inkomen

Onlangs is mevr. drs. A. van Gaalen benoemd tot districtsmanager van het Centrum voor Werk en Inkomen. Tot 1 april bekleedde zij de functie van regionaal directeur Arbeidsvoorziening Noord Nederland in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Haar benoeming hangt samen met het feit dat in het hele land de Arbeidsbureaus dit jaar omgevormd zullen worden tot Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Een CWI heeft als doelstelling het organiseren van een beursvloer voor vraag en aanbod vanuit werkzoekenden en werkgevers.
Daarnaast wordt er informatie gegeven over opleidingen en beroepen, het schrijven van een CV en een sollicitatiebrief. Er wordt gestreefd naar een compleet dienstverleningspakket, tevens met gebruikmaking van moderne ICT-middelen.
De belangrijkste taak van mevr. van Gaalen wordt het vormgeven van de CWI’s in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. In het Noorden zullen 19 van de 34 arbeidsbureaus worden omgevormd tot CWI; de overige 15 Arbeidsbureaus zullen worden gesloten of zijn inmiddels gesloten.