nieuws

26 sep 2001, 00:12

Anti-oorlogs-comité opgericht in Groningen; zaterdag 'picket-line'

In Groningen is door een aantal organisaties en verontruste burgers het ‘Comité stop de oorlog Groningen’opgericht om stelling te nemen tegen de oorlogsdreiging en het reeds plaatsvindend racistisch geweld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het comité zal als eerste activiteit op zaterdag 29 september om 14.00 uur rond het Waagplein in Groningen een picket-line organiseren. De eerste oproep van het Comité stop de oorlog Groningen luidt als volgt:
Het Comité stop de oorlog Groningen veroordeelt de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en is geschokt door de grote aantallen onschuldige slachtoffers. Niettemin vindt het comité dat de internationale gemeenschap zich niet moet laten verleiden tot steun aan militaire acties, maar een bijdrage moet leveren aan een vreedzame oplossing van de conflicten in de wereld, die de voedingsbodem vormen voor zulke acties, aldus het Comité in een per email verstuurder persverklaring.
‘Wij willen onze bezorgdheid uitspreken over mogelijke escalatie die militair ingrijpen tot gevolg kan hebben, waarbij ongetwijfeld nog veel meer onschuldige slachtoffers zullen vallen. Daarom zijn wij tegen oorlog.’
‘Wij nemen stelling tegen het toenemend racisme in onze samenleving, dat zich, sinds de aanslagen in New York en Washington, met name richt tegen moslims of mensen die door anderen als moslim worden beschouwd’.