nieuws

10 apr 2001, 00:12

Antheus Magnesium B.V. wil 350 miljoen investeren in Groningen

In Groningen is nu officieel het project ‘Antheus B.V.’ opgericht. Dat streeft naar de vestiging van een grote magnesium-fabriek in de provincie Groningen. Deze vergt een investering van 350 miljoen gulden en moet een enorme oppepper geven aan de werkgelegenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de oprichting van de B.V. is weer een stap gezet op de weg die moet leiden tot de bouw van een magnesium-industriecluster op het Metal Park in Delfzijl. Onderzocht wordt de haalbaarheid van een cluster met een jaarlijkse magnesiumproductie van 15.000 ton. De cluster vergt een investering van ongeveer 350 miljoen gulden en levert ruim honderd arbeidsplaatsen op. Tot nu toe kent Nederland nog geen magnesiumproductie.
De vier partijen die hun krachten bundelen in de nieuwe B.V. zijn Aluminium Delfzijl, Hollandsche Beton Groep (Rijswijk), Nedmag (Veendam) en de NOM. De akte is maandag 9 april gepasseerd. De B.V. heeft tot doel ‘het bevorderen en ontwikkelen van industriële activiteiten op het gebied van magnesiummetaal in Delfzijl, het daartoe uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het verdiepen van inzichten in milieu- en levensduuraspecten van magnesiumproductie en van uit magnesium vervaardigde producten, het actief werven van afnemers van de bedoelde producten en deelnemers in de vorenbedoelde industriële activiteiten, voorts het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen op de magnesiummarkt, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.’
De combinatie van primaire productie, legeren, gieten en recyclen in een geïntegreerde fabriek in Delfzijl, lijkt de investeringen rendabel te kunnen maken. De haalbaarheid wordt bevorderd door de verwachte stijgende vraag naar magnesium op de wereldmarkt, vooral door de toenemende toepassing van magnesium in de automobielindustrie. Het proces om magnesium te maken is gebaseerd op elektrolyse van de grondstof magnesium-chloride die wordt gewonnen door Nedmag. Magnesium elektrolyse is op hetzelfde principe gebaseerd als elektrolyse voor aluminium.
Nu de plannen voor de eerste productiefase steeds concreter worden, richten Akzo Nobel, Corus, Nedmag en NOM een consortium op dat de werkzaamheden gaat coördineren. Eén van de eerste acties wordt het opstellen van een tijdpad waarin de plannen tot uitvoering moeten kome