nieuws

23 nov 2000, 00:12

Anders eten vermindert broeikaseffect, aldus onderzoek RUG

Als de doorsnee Nederlander zijn consumptiepakket bijstelt, en wanneer bij het produceren van voedingsmiddelen een aantal technische maatregelen worden doorgevoerd, kan Nederland wat voeding betreft in 2010 aan de Kyoto doelstellingen voldoen. Dat concludeert een Groningse onderzoeker.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het consumptiepakket moet dan in die zin worden bijgesteld dan Nederlanders iets minder vlees en zuivel eten, veel meer lokaal geteelde groent en één keer per week een vegetarische maaltijd.
Dit concludeert de Groningse milieukundige Klaas Jan Kramer in een proefschrift ‘Food Matters’ waarop hij 1 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens Kramer is het consumeren van voedsel een activiteit die duidelijk bij kan dragen aan het bereiken van de doelstellingen van Kyoto uit 1997. Daar werd toen afgesproken dat de uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide, methaan en distikstofoxide in het jaar 2010 minstens vijf procent minder zou moeten zijn dan die in 1990.
Productie en consumptie van voedsel gaan gepaard met energiegebruik en de emissie van onder meer broeikasgassen, en dragen daardoor zowel direct als indirect bij aan het broeikaseffect. Dat aandeel is volgens Kramer niet gering. Met de huishoudelijke consumptie van voedsel is twintig procent van het huishoudelijke energiegebruik gemoeid. Het consumeren van voedsel is daarmee, aldus Kramer, een activiteit die bij het bereiken van de Kyoto-doelstelling zeker mee moet tellen.