nieuws

26 apr 2001, 00:12

Anderhalve ton voor praktijkonderzoek land- en tuinbouw

Drie instellingen voor regionaal praktijkonderzoek voor land- en tuinbouw hebben van de provincie Groningen elk vijftig duizend gulden gekregen. Het betreft de Stichting Interprovinciaal Onderzoek, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw en de Boomteeltproeftuin Noord-Nederland. Het regionaal praktijkonderzoek vormt een belangrijke schakel binnen het agrarisch kennisnetwerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen verstrekt al jaren structurele subsidies aan het regionale praktijkonderzoek voor de akker- en tuinbouw. Vanwege de grote veranderingen binnen deze sector hebben Gedeputeerde Staten het jaar 2000 aangegrepen om het ondersteuningsbeleid te herzien. Als onderdeel hiervan is bestuurlijk overleg gevoerd met de agrarische sector, de onderzoeksinstellingen en de provincies Friesland en Drenthe. Resultaat hiervan is de afspraak dat de provincie Friesland de melkveehouderij steunt en de provincies Groningen en Drenthe het plantaardig onderzoek.