nieuws

05 nov 2007, 09:09

ANBO Groningen: “Collectanten niet in donker aan deur laten bellen”

Collectanten komen vaak te laat op de avond aan de deur en jagen oudere bewoners daarmee vaak schrik aan. Er moet een regeling komen om er voor te zorgen dat collectes eerder op de dag worden gehouden, en in de wintermaanden op het laatst ’s middags tussen vijf en zes. Dat stelt de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), afdeling Groningen. Voorzitter Henk Werners van deze afdeling heeft er bij het landelijk bestuur op aangedrongen afspraken te maken met organisaties die laten collecteren om zo min mogelijk in het donker aan te bellen, zei hij vrijdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Werners schrikken ouderen zich vaak een hoedje, wanneer er ’s avonds vanaf een uur of zeven en in het donker nog wordt aangebeld. Volgens hem is het op zichzelf een zeer goede zaak dat mensen collecteren voor goede doelen, maar is het een probleem dat ouderen daar ’s avonds van schrikken. De voorzitter wil dat de ANBO daarom op landelijk niveau afspraken maakt met organisaties van collectanten om niet later dan zes uur ’s avonds nog aan te bellen. 

‘Ik word er door leden herhaaldelijk op aangesproken dat ze zich onprettig voelen wanneer er later op de avond iemand aanbelt voor een collecte. Lang niet iedereen die ’s avonds nog op pad is heeft goede bedoelingen. Daarom zouden daar afspraken over moeten komen’, zo zegt hij. Volgens Werners zijn veel mensen die werken pas later thuis, dus hij begrijpt dat collectanten ook niet te vroeg op pad kunnen gaan. ‘Daarom stellen wij voor om de collectes tussen vijf en zes uur ’s middags te houden. Dan zijn veel mensen al thuis, en voelen de ouderen zich niet bedreigd’, aldus Werners.