nieuws

23 nov 2009, 09:09

Ambulances in Groningen laten slachtoffers geweld in de steek, zegt GroenLinks

Ambulances in Groningen durven of willen geen slachtoffers van geweld in uitgaansgebieden meer op te halen. Dat hebben twee raadsleden van GroenLinks zelf vast kunnen stellen tijdens een werkbezoek aan de politie. Ze hebben de kwestie aan de orde gesteld bij het college van B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks vindt dat ambulances beter beschikbaar moeten zijn. Raadsleden Mattias Gijsbertsen en Drewes de Haan zagen met verbazing aan hoe een slachtoffer van geweld onlangs gedwongen was een taxi te bellen toen de ambulance weigerde te komen. Ze willen van het college weten wat de gemeente kan doen om de beschikbaarheid van ambulances te verbeteren.

Gijsbertsen en De Haan waren tijdens een werkbezoek aan de politie getuige van een incident in het uitgaanscentrum. Een slachtoffer van mishandeling had verwondingen opgelopen en had medische zorg nodig. Ondanks verzoeken van de politie werd er echter geen ambulance beschikbaar gesteld. Het slachtoffer moest zich uiteindelijk per taxi naar het ziekenhuis laten vervoeren.

Geen uitzondering
De GroenLinks-fractie vindt dit een slechte gang van zaken. Slachtoffers van geweld verdienen betere (na)zorg dan verwijzing naar een taxi. Het weigeren van een ambulance op basis van een medische indicatie door de politie is bovendien risicovol. Een politieagent is geen arts. GroenLinks heeft reden om aan te nemen dat de waargenomen gang van zaken geen uitzondering is.

GroenLinks wil van het college van B&W weten hoe de aansturing van ambulances is georganiseerd en welke invloed de gemeente heeft. ‘Als we mogelijkheden hebben om deze gang van zaken te keren, moeten we die onmiddellijk aangrijpen,’ zegt GroenLinks-raadslid Mattias Gijsbertsen.