nieuws

13 okt 2000, 00:12

Ambulancedienst start met eigen opleiding verpleegkundigen

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in Groningen begint met een eigen opleiding voor ambulanceverpleegkundigen. Dit type opleiding wordt tot dusverre slechts door de ziekenhuizen verzorgd. ,,We hebben een nijpend personeelstekort en moeten nu uit nood zelf mensen gaan opleiden’’, aldus RAV-directeur J. Schraa.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooral op het platteland is het als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt uiterst moeilijk personeel te vinden. ,,We zoeken mensen die een basisopleiding verpleegkunde en een aantal jaren ervaring in het ziekenhuis hebben’’, zegt Schraa. De RAV wil in 2001 een eerste groep van tien mensen opleiden. De organisatie kan de kosten van de opleiding uit de eigen middelen opbrengen, verwacht Schraa. Het animo om op de ambulance te werken is groot. ,,Maar de eisen die aan die soort verpleegkundigen wordt gesteld zijn streng’’.
Er werken op dit moment ongeveer 170 mensen bij de RAV. ,,We hebben behoefte aan zo’n tien mensen extra’’, stelt Schraa. ,,Om iedere plaats in Groningen binnen vijftien minuten te bereiken, zijn bovendien twee nieuwe standplaatsen nodig’’. De dienst heeft daarvoor Winsum en Vlagtwedde op het oog. In 1999 is het in 591 van de 12.000 noodopdrachten niet gelukt om binnen vijftien minuten een ambulance bij een spoedpatiënt te krijgen, meldt het RAV-jaarverslag. Voor starten van de nieuwe opleiding is geen toestemming van Den Haag nodig. De RAV Groningen werkt samen met diensten in Friesland en Drenthe.